Žaidimo tikslas:
Surinkti daugiau už varžovą taškų.

Pradinis smūgis:
Atliekant pradinį smūgį, baltas rutulys būtinai pirma turi paliesti raudoną. Priešingu atveju varžovas gauna baudos taškus ir turi teisę sutikti su susidariusia padėtimi ir atlikti savo smūgį arba paprašyti žaidėjo iš naujo atlikti pradinį smūgį. Nebūtina numušti rutulių į bortą ar įmušti į kišenes.

Taškų pelnymas:
Už kiekvieną teisingai įmuštą raudoną rutulį žaidėjas gauna vieną tašką, už geltoną – du, žalią – tris, rudą – keturis, mėlyną – penkis, rožinį – šešis ir juodą – septynis.

Žaidimo eiga:
Teisingai įmušęs rutulį žaidėjas tęsia ėjimą. Kol ant stalo yra raudonų rutulių, žaidėjas, pradėdamas ėjimą, turi pirmiausia mušti raudoną rutulį. Jeigu turi būti žaidžiamas raudonas rutulys, kiekvienas teisingai įmuštas šios spalvos rutulys užskaitomas. Žaidėjas neprivalo užsakyti tam tikro raudono rutulio ar kišenės. Po to, kai žaidėjas įmušė raudoną rutulį, bet kurios spalvos rutulys tampa žaidžiamuoju. Tuo būdu jis turi žaisti raudonus ir kitų spalvų rutulius paeiliui, kol ant stalo nebelieka raudonų rutulių. Jeigu ant stalo dar yra raudonų rutulių, tačiau žaidėjui eilė mušti kitos spalvos rutulį, jis turi užsakyti tą rutulį, kurį muš, ir taip atlikti smūgį, kad baltas rutulys pirma paliestų būtent tą rutulį. Po to, kai ant stalo nebelieka raudonų rutulių, eilė ateina kitos spalvos rutuliui jų “kainos” didėjimo tvarka. Žaidimas baigiamas, kai visi rutuliai įmušti į kišenes. Tačiau jeigu ant stalo vis dar likęs vienas juodas rutulys, žaidimas tęsiamas iki pirmo teisingo smūgio ar pražangos. Jeigu po tokio smūgio žaidėjų rezultatai susilygina, tuomet juodas rutulys padedamas į savo pradinę padėtį ir žaidėjas smūgiuoja iš D zonos. Po to, žaidimas tęsiamas iki pirmo sėkmingo smūgio arba pražangos.

Teisingas smūgis:
Smūgis yra teisingas, jeigu baltas rutulys palietė žaidžiamą rutulį. Nebūtina įmušti rutulio ar, kad jis paliestų bortą.

Klaidos:
• Žaidėjas prasižengia, jeigu jam nepavyksta laikytis pradinio ar teisingo smūgio taisyklių, jeigu baltas rutulys nušoka nuo stalo arba įmušamas į kišenę.
• Žaidėjas bus taip pat nubaustas, jeigu jis turėjo žaisti raudonu rutuliu, o įmušė kitos spalvos, arba jeigu eilė buvo tam tikros spalvos rutuliui, o jis įmušė kitą.
• Žaidėjas taip pat baudžiamas, jeigu smūgį atliko ne baltu rutuliu arba jei bet kuris rutulys nušoko nuo stalo.

Baudos už klaidas:
Prasižengus varžovui pridedama taškų. Po to, varžovas turi teisę sutikti su susidariusia padėtimi arba paprašyti prasižengusiojo atlikti sekantį smūgį. Jeigu baltas rutulys nušoko nuo stalo arba įkrito į kišenę, varžovas smūgiuoja į bet kurią pusę nuo D (pusračio namu zonos), galėdamas laisvai mušti į bet kurį žaidžiamą rutulį, nepriklausomai nuo jo vietos ant stalo.

Taškai pridedami prie varžovo sąskaitos:
• Jeigu atliekamas neteisingas smūgis iš D, nepataikoma į mušamus rutulius arba įmušamas baltas rutulys – žaidžiamo rutulio “kaina”, bet ne mažiau kaip keturi taškai.
• Jeigu įmušamas ne žaidžiamas (pagal eilę) rutulys, jeigu tokį rutulį pirma paliečia baltas rutulys arba bet kuris rutulys nušoka nuo stalo – žaidžiamo arba laikinai nežaidžiamo rutulio kaina
• Jeigu žaidžiama raudonu rutuliu, kai reikia žaisti kitu, arba mušama ne baltu rutuliu.

Rutulių išstatymas:
Raudoni rutuliai negrąžinami ant stalo. Visi kitų spalvų rutuliai, nušokę nuo stalo ar neteisingai įmušti, turi būti išstatyti ant stalo.

 

ouuuo_10